Poniedziałek, 21 stycznia 2019. Imieniny Agnieszki, Jarosława, Nory

Projekt „Dbam o oddech” zakończony

2016-04-28 10:08:13 (ost. akt: 2016-04-28 10:25:49)

Podziel się:

30 kwietnia 2016 r. dobiegnie końca realizowany przez Starostwo Powiatowe w Ostrołęce projekt „Dbam o oddech - profilaktyka chorób układu oddechowego w powiecie ostrołęckim” finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz z budżetu państwa. Podczas realizacji projektu przebadano bezpłatnie ponad 4400 osób.

Realizację projektu rozpoczęto w grudniu 2014 r., a pierwszą akcję profilaktyczną i promocyjną wraz z warsztatami edukacyjnymi dla młodzieży szkół powiatowych zorganizowano w marcu 2015 r. Projekt został dofinansowany w wysokości 1 926 845 zł. Fundusze norweskie mają przyczyniać się do zmniejszenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami w Europie. Norwegia blisko współpracuje z Unią Europejską na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG). W latach 2009-2014 wsparcie udzielone przez Norwegię wyniosło 1,7 miliarda euro. Środki te są dostępne dla organizacji pozarządowych, instytucji badawczych i akademickich oraz sektora publicznego i prywatnego w 12 nowoprzyjętych państwach członkowskich UE oraz Grecji, Portugalii i Hiszpanii. Dzięki temu również Powiat Ostrołęcki mógł sięgnąć po te środki i zrealizować projekt, który miał podnieść świadomość w zakresie negatywnego wpływu palenia tytoniu i stylu życia na stan układu oddechowego oraz zwiększyć świadomość o specjalistycznej opiece medycznej i diagnostyce.
Jak w każdym większym projekcie, tak i w tym, trzeba było wskazać zakładane rezultaty. Projekt okazał się ogromnym sukcesem, a zainteresowanie nim wśród mieszkańców powiatu ostrołęckiego było bardzo duże. Zakładano, iż w programie promocji zdrowia i profilaktyki chorób wśród społeczności lokalnych weźmie udział 4 800 osób (4400 osób podczas 22 akcji profilaktycznych oraz 400 uczniów uczestniczących w zajęciach edukacyjnych w 8 Zespołach Szkół Powiatowych), rezultaty te osiągnięto.
Projekt był skierowany do mieszkańców powiatu ostrołęckiego ze wszystkich 11 gmin. Grupą docelową były osoby po 65 roku życia, mężczyźni w wieku 35-59 lat (bezrobotni i zatrudnieni w rolnictwie), regularni palacze, bierni palacze (rodziny regularnych palaczy) oraz młodzież szkolna.
W ramach przeprowadzonych akcji profilaktycznych i promocyjnych umożliwiono mieszkańcom powiatu ostrołęckiego bezpłatne wykonanie podstawowych badań, tj. spirometria, poziom cholesterolu, trójglicerydów i glukozy, pomiar ciśnienia tętniczego
i oznaczenie poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu. Nad przebiegiem wykonywanych badań czuwał wykwalifikowany personel medyczny, w tym w szczególności lekarze, którzy indywidualnie konsultowali pacjentów, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, kierowali badanych do poradni pulmonologicznej oraz na badania poszerzone: RTG klatki piersiowej i tomografię komputerową. Zorganizowane spotkania wzbogaciły elementy edukacyjne w postaci warsztatów z zakresu dobrych postaw prozdrowotnych, indywidualne porady dietetyków i degustacja potraw. Osoby z grupy ryzyka chorób układu oddechowego otrzymały inhalatory lub aparaty służące do ćwiczeń oddechowych.
Ważnym elementem projektu „Dbam o oddech” były spotkania edukacyjne z młodzieżą szkolną. Uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w wykładach oraz dyskusji na temat istniejących zagrożeń oraz propagowania zdrowego stylu życia. Zakupione zostały pomoce dydaktyczne tj. lalka do demonstracji szkodliwości palenia, lalka do demonstracji szkodliwości palenia w ciąży, model palacz, słoik płynu tytoniowego, model jamy ustnej osoby żującej tytoń, walizka prezentująca narządy człowieka na modelach 3 D przedstawiająca konsekwencje palenia tytoniu, skutki nadużywania narkotyków, skutki nadużywania alkoholu oraz plansze edukacyjne dotyczące szkodliwości palenia papierosów, nadużywania alkoholu, uzależnień od narkotyków.
Program edukacji zdrowotnej – profilaktyka przeciwdziałania chorobom układu oddechowego zakładał prezentację objawów chorób płuc i oskrzeli, naukę dobrych postaw zdrowotnych, komponowanie diety na podstawie piramidy żywienia z degustacją zdrowej żywności, prezentację skutków palenia oraz prezentację wpływu alkoholu i środków psychoaktywnych na stan zdrowia.
Młodzież uczestnicząca w warsztatach otrzymała pamiątkowe koszulki, natomiast najaktywniejszym wręczono piłki nożne i komplety do badmintona, zachęcając do aktywnego spędzana wolnego czasu.
Podczas trwania Projektu zorganizowano również dwie konferencje, które miały przybliżyć idee programu oraz podsumowywały jego realizację.
- Przeprowadzone przez powiat ostrołęcki akcje profilaktyczne, promocyjne
i edukacyjne miały na celu zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie profilaktyki zdrowotnej i kształtowania dobrych postaw prozdrowotnych – podkreślała Aldona Kuciej, koordynator projektu. - Jak również uświadomienie zagrożeń związanych ze skutkami palenia tytoniu, nadużywania alkoholu oraz zażywania substancji psychoaktywnych, co wpłynie na zmniejszenie się liczby zachorowań na choroby układu oddechowego.