Kiedy dostajesz list z sądu, z pewnością zastanawiasz się, czy musisz stawić się w sądzie i czy niestawiennictwo w wyznaczonym terminie i godzinie wiążą się z jakimiś poważnymi konsekwencjami. Ten artykuł wyjaśni tą sytuację na przykładzie rozprawy sądowej dotyczącej rozwodu z orzeczeniem o winie lub bez.

1. Adwokat we Wrocławiu – przepisy na temat stawiennictwa stron

2. Adwokat we Wrocławiu – przesłuchanie obu stron przez sąd

3. Adwokat we Wrocławiu – gdzie dowiedzieć się więcej na temat stawiennictwa stron przed sądem?

Adwokat we Wrocławiu – przepisy na temat stawiennictwa stron

Każdy adwokat we Wrocławiu wyjaśni, że według artykułu 428 punkt 1 kodeksu postępowania cywilnego rozprawa może się odbyć bez jednej ze stron. Dokładny zapis tego punktu brzmi następująco: „rozprawa odbywa się bez względu na niestawiennictwo jednej ze stron”. Artykuł ten głównie dotyczy małżonków, którzy uporczywie nie stawiają się w sądzie mając wciąż nadzieję, że rozwód nie będzie orzeczony. Ten zapis również dotyczy osób zaginionych bądź ukrywających się, a także osób przybywających w więzieniach, które nie mają możliwości przybycia na rozprawę rozwodową przeprowadzoną przez adwokata we Wrocławiu. Co więcej, zapis artykułu 428 punkt 1 dotyczy również wszelkich innych rozpraw sądowych, które nigdy by się nie zakończyły jeśli strony uporczywie odmawiałyby lub zaniechałyby stawiennictwa na danej rozprawie.

Adwokat we Wrocławiu – przesłuchanie obu stron przez sąd

Rzetelny i sprawiedliwy sąd zawsze chce poznać opinie obu stron postępowania. Mowa nawet o tym w artykule 432 kodeksu postępowania cywilnego. Pełna treść tego kodeksu jest następująca: „w każdej sprawie o rozwód lub separację sąd zarządza przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron”. Ten zapis mówi o tym, że strony muszą być przesłuchane (najlepiej z udziałem profesjonalnego adwokata we Wrocławiu), a sąd jako niezawistna i zawsze sprawiedliwa instytucja musi dokonać takiego przesłuchania. Tylko komplet dowodów pomoże dokonać prawidłowego osądu, nie krzywdząc żadnej z stron postępowania rozwodowego z orzeczeniem o winie.

Adwokat we Wrocławiu – gdzie dowiedzieć się więcej na temat stawiennictwa stron przed sądem?

Każda osoba, która jest zainteresowana szczegółami jeśli chodzi o obowiązkowe stawiennictwo na rozprawy sądowe powinna skontaktować się z profesjonalnym adwokatem we Wrocławiu, który na pewno udzieli wyczerpujących wyjaśnień. Jednym z takich adwokatów jest niewątpliwie Pana Wojciech Podgórski, który jest specjalistom w sprawach rozwodowych, cywilnych oraz karnych. Jego kancelaria adwokacka mieści się w centrum Wrocławia, na ulicy Plac Świętego Macieja 21 lokal 4. Adwokat oraz jego pracownicy są do dyspozycji klientów od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17. Warto przypomnieć, że kompleksowe działanie adwokata dotyczy spraw lokalnych na terenie Wrocławia, jak i całej Polski jeśli jest taka potrzeba.