Od maja 2016 roku na terenie Unii Europejskiej obowiązuje Unijny Kodeks Celny, który reguluje kwestie związane z należnościami przywozowymi oraz wywozowymi. Kluczową rolę pełni tu prawidłowa klasyfikacja celna, która pozwala obliczyć właściwą należność.

O czym decyduje klasyfikacja celna?

Jest to zbiór zasad, które pozwalają ustrukturyzować oraz uporządkować ładunki akcyzowane w transporcie międzynarodowym. Klasyfikacja celna uwzględnia warunki importu oraz eksportu towarów, wysokość stawek, a także preferencje celne. Bez tych informacji, międzynarodowy transport ładunków akcyzowanych jest zwyczajnie niemożliwy.

Jak dokonać prawidłowej klasyfikacji celnej?

Biorąc pod uwagę złożoność tego tematu, realizacją klasyfikacji celnej najlepiej jest zlecić profesjonalnym agencjom celnym. W ten sposób naliczone zostaną odpowiednie należności, które pozwolą bez dodatkowych strat zrealizować międzynarodowy transport.