Aby zbadać stan wód podziemnych należy wykonać odpowiednie badania jakościowe i ilościowe. Aqua Soil to doświadczona firma, która zajmuje się między innymi monitoringiem wód podziemnych i dostarcza swoim klientom wyniki badań –dokumentacja hydrogeologiczna ujęcia wód podziemnych. Żadna inwestycja nie może wpływać negatywnie na stan wód podziemnych dlatego bardzo ważne jest to aby tworzyć programy monitoringu wód podziemnych. Aqua Soil wykonuje zarówno monitoring ilościowy jak i monitoring jakościowy. W ramach monitoringu jakościowego wykonywana jest analiza laboratoryjna pobranych do badania próbek. W ramach monitoringu ilościowego wykonuje się pomiary zwierciadła wód podziemnych. Po wykonaniu badań Aqua Soil opracowuje dokumentację hydrologiczną ujęcia wód podziemnych. Aqua Soil gwarantuje, że badania wód podziemnych przeprowadzone są z największą dokładnością i dbałością o każdy szczegół.