Rekolekcje są ćwiczeniami dla duszy człowieka. Są czasem zacieśniania więzi z Panem Bogiem. Najbardziej cenne są dla samego człowieka, bo podczas Rekolekcji dusza każdego z nas przechodzi odnowę, oczyszcza się, wygładza, odżywa, wzmacnia, doskonali, nabiera mocy i energii Bożej. Dlatego tak ważne jest świadome i pełne uczestnictwo w Rekolekcjach.
Istnieje parę rodzajów Rekolekcji różniących się pomiędzy sobą, lecz mających ten sam cel, który polega na pogłębieniu swojej wiary, na oczyszczeniu swojej duszy i co najważniejsze na zbliżeniu się do Pana Jezusa.

Różne rodzaje Rekolekcji

Najbardziej znane są Rekolekcje trwające 3 dni i odbywające się w Kościołach Parafialnych dwa razy w roku, czyli w okresie postu przed Wielkanocą i w okresie adwentu przed Bożym Narodzeniem.
Lecz mogą też być Rekolekcje dłuższe niż trzy dni i są to Rekolekcje wyjazdowe, zamknięte, które odbywają się w Ośrodkach Rekolekcyjnych i trwają od trzech do siedmiu dni. Rekolekcje zamknięte mają za zadanie wyciszyć człowieka i przybliżyć go do Pana Boga.
Organizowane są Rekolekcje dla zakonników i te trwają nawet dziesięć dni. Jak i Rekolekcje zamknięte wyjazdowe dla osób świeckich, które organizowane są dla różnych grup wiekowych. Rekolekcje takie mogą zakładać częściowe lub całkowite milczenie dla pogłębienia swojej duchowości. Najważniejszym punktem jest codzienna Msza Święta, Sakrament Pokuty i Eucharystia Święta oraz Adoracja Najświętszego Sakramentu. A także nauki, czyli kazania księdza prowadzącego, bardzo ważne są również wszystkie Modlitwy zbiorowe i Modlitwa indywidualna oraz czuwania.
Oprócz Rekolekcji parafialnych, czy Rekolekcji wyjazdowych zamkniętych współczesny człowiek ma także możliwość korzystania z Rekolekcji transmitowanych przez media, jak na przykład Rekolekcji radiowych, a nawet internetowych.

Główny cel Rekolekcji

Każde Rekolekcje, w tym również Rekolekcje zamknięte są wspaniałym czasem i wielkim darem dla duszy, a także dla psychiki człowieka, gdyż dają możliwość zastanowienia się, refleksji nad własnym życiem, nad sensem życia, nad nieuchronnym przemijaniem. Jak również pomagają zobaczyć siebie w kontekście swojej wiary.

Sakrament Pokuty podczas Rekolekcji

Pan Jezus dwa tysiące lat temu namaścił Apostołów i obdarzył ich Duchem Świętym i wysłał na świat w apostolskiej misji i dał im władzę odpuszczania i zatrzymywania grzechów. Dziś księża również są namaszczeni przez Samego Pana Boga i także posiadają władzę odpuszczania i zatrzymywania grzechów. Odpuszczając grzechy i rozgrzeszając grzesznika nie czynią tego z własnej władzy, bo tylko Pana Jezus może odpuścić nam grzechy. Lecz w Jego Imieniu na ziemi czynią to właśnie Kapłani. I nawet, gdy Kapłan sam nie jest wolny od grzechu, to udzielone nam rozgrzeszenie podczas Spowiedzi Świętej jest tak samo ważne jak wtedy, gdy Kapłan byłby kryształowy. Winy i ewentualne grzechy Kapłana nie mają nic wspólnego z naszymi grzechami, z naszą Spowiedzią Świętą i z darowaniem nam grzechów przez Pana Jezusa za pośrednictwem Kapłana. Bo gwarantem odpuszczenia naszych grzechów przez Kapłana w Imię Jezusa Chrystusa jest również Duch Święty. Gdyż Pan Jezus powiedział do Apostołów „Weźmijcie Ducha Świętego….”

Jak ma wyglądać Spowiedź Święta?

Wierny podczas Sakramentu Pokuty powinien oskarżać siebie, a nie kogoś z rodziny lub z sąsiedztwa. Na Spowiedzi Świętej nie należy siebie bronić, wybielać, kluczyć, czy nie daj Boże zatajać swoich grzechów. Lecz wyznać je szczerze i odważnie. Nie wstydzimy się grzeszyć, to również nie wstydźmy się wyjawiać swoich grzechów.
Poza grzechami dotyczącymi nas samych mamy często na sumieniu również grzechy cudze.

Jakie są i kiedy mamy związek z grzechami cudzymi?
Grzechy cudze ciążące na naszym sumieniu to te:

 • które sami sprowokowaliśmy
 • nie zapobiegliśmy im
 • namawialiśmy do grzechu
 • nakazywaliśmy grzech
 • zezwalaliśmy na grzech
 • pobudzaliśmy do grzechu
 • pochwalaliśmy grzech
 • milczeliśmy gdy ktoś grzeszył
 • nie karaliśmy za grzech
 • pomagaliśmy w popełnieniu grzechu
 • usprawiedliwialiśmy czyjś grzech.